KONTAKT - Poznań, Plac Bernardyński 1A/1

REGULAMIN

Regulamin oferty promocyjnej „DODATKOWE ZAJĘCIA JĘZYKOWE I KULTUROWE”

(wyłącznie dla słuchaczy kursów wakacyjnych 2020)

 1. Każdy uczestnik dowolnego kursu grupowego w wakacje 2020 (niezależnie od języka, poziomu czy rodzaju kursu), po opłaceniu w całości kursu, który się rozpoczął, otrzymuje możliwość bezpłatnego uczestniczenia w dodatkowych godzinach zajęć językowych w ramach pakietu wynoszącego odpowiednio:
 • do 10 godzin zajęć w wakacje w przypadku opłacenia w całości kursu dwumiesięcznego,
 • do 10 godzin zajęć w wakacje w przypadku opłacenia w całości kursu miesięcznego,
 • do 5 godzin zajęć w wakacje w przypadku opłacenia w całości kursu dwutygodniowego.
 1. Słuchacze do wyboru będą mieli różne formy dodatkowych zajęć prowadzonych zaróno on-line jak i stacjonarnie: lekcje, konwersacje, warsztaty językowe, prowadzone w języku obcym prezentacje i spotkania poświęcone kulturze.
 2. Promocyjne zajęcia odbywać się będą w wakacje 2020 czyli od 1 lipca do 30 września 2020.
 3. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc konieczna jest wcześniejsza rezerwacja udziału w poszczególnych zajęciach z danego języka i poziomu zaawansowania, w określonym terminie (w ramach aktualnego dostępnego grafiku zajęć dodatkowych).  Słuchacz może wybrać inny język niż ten, którego uczy się na kursie, a także połączyć zajęcia z 2 języków w ramach pakietu.
 4. Rezerwacji/anulowania udziału w zajęciach dokonać będzie można on-line, pod adresem http://kontaktcjo.reservio.com/
 5. Przy pierwszej rezerwacji w danym semestrze słuchacz zobowiązany jest do kontaktu z sekretariatem w celu aktywacji pakietu.
 6. Grafik zajęć będzie publikowany na bieżąco co tydzień.
 7. System zapisów internetowych uniemożliwia samodzielną rezerwację on-line w okresie krótszym niż 5 godzin przed zajęciami. Po tym czasie zalecany jest kontakt telefoniczny z sekretariatem, gdyż jedynie pracownik sekretariatu może w takim przypadku dokonać zapisu słuchacza, po sprawdzeniu czy przeprowadzenie zajęć jest możliwe.
 8. Rezerwację można anulować on-line najpóźniej na 5 godzin przed zajęciami. Zbyt późne anulowanie rezerwacji miejsca lub nieobecność na zajęciach bez anulowania udziału traktowane będzie jak zajęcia nieusprawiedliwione, a pakiet godzin do wykorzystania zostanie o nie umniejszony.
 9. W przypadku 3-krotnego zbyt późnego anulowania rezerwacji miejsca lub nieobecności na zajęciach bez anulowania udziału, szkoła zastrzega sobie prawo do zablokowania możliwości rezerwacji na kolejne zajęcia..
 10. Słuchacz może mieć w danym momencie maksymalnie 2 rezerwacje. W przypadku zajęć indywidualnych słuchacz nie może zarezerwować 2 zajęć następujących po sobie.
 11. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na zajęciach, słuchacze chcący wykorzystać przysługujący im pakiet zajęć, powinni zaplanować regularne ich wykorzystanie w okresie całych wakacji. Pozostawienie sobie całego pakietu na koniec września może wiązać się z brakiem miejsc na zajęciach, a tym samym z niemożliwością wykorzystania całego pakietu zajęć.
 12. Niewykorzystanie części lub całego limitu w semestrze nie upoważnia do żadnego zwrotu opłaty ani do przeniesienia udziału w zajęciach dodatkowych na kolejny okres. Niewykorzystane zajęcia przepadają.
 13. Nie ma możliwości przekazania przysługujących zajęć dodatkowych na osobę trzecią.
 14. W przypadku zajęć grupowych nie ma możliwości narzucenia tematu zajęć.
uczymy od 2000 roku
małe grupy
dopasowany poziom
bezpłatny test i rozmowa
centrum egzaminacyjne
26 własnych sal
centrum Poznania
rowerem na kurs

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/server706591/ftp/migracja/cjo.pl/admin/hfuywt3457h2fugere6w4t7q23grfe/_website/_templates/top_pl.tpl.php:1) in Unknown on line 0